Thien Co Pham Dinh Mai

 


TỬ-VI NĂM MẬU-TUẤT 2018

Do Thiên-Cơ Phạm-Đình-Mai biên soạn 8742 Westminster Blvd Westminster , CA 92683 ĐT: (714) 891-3429

Website: www.dialyvatuvithienco.com

Ngày Mồng Một Tết Nguyên-Đán (Nhằm ngày Thứ Sáu 16.2.2018) TÀI THẦN: Chánh Nam HIÛ THẦN: Đông Bắc Giờ Hoàng-Đạo (tốt nhất): Dần ( Từ 3.01 sáng tới 5 giờ sáng ) Từ 3.01 sáng (am) tới 5 giờ sáng (am) (Xuất hành từ 1giờ trưa (pm) tới 5 giờ chiều (pm) cũng được)

Ngày Mồng Hai Tết Nguyên-Đán ( Nhằm ngày Thứ Bảy 17.2.2018 ) TÀI THẦN : Tây Nam HỈ THẦN: Tây Bắc Giờ Hoàng-Đạo (tốt nhất): Thìn Từ 7.01 sáng tới 9 giờ sáng. (Xuất hành từ 3.01 sáng (am) tới 7 giờ sáng (am ) cũng được)

Ngày Mồng Ba Tết Nguyên-Đán ( Nhằm ngày Chủ Nhật 18.2.2018 ) TÀI THẦN: Tây Nam HỈ THẦN: Tây Nam Giờ Hoàng-Đạo : Ngọ và Mùi Từ 11.01 sáng (am) tới 3 giờ chiều (pm) (Xuất hành từ 3.01 sáng (am) đến 9 giờ sáng (am) cũng được.)

Khai trương tốt nhất là ngày Mồng Hai Tết: Từ 7.01 đến 9 giờ sáng.